Nabídka

Z

Zásady ochrany osobních údajů

Zodpovědný

LGO Fichtelberghaus UG (s ručením omezeným)
Fichtelbergstraße 8
09484 Oberwiesenthal
Německo

Tel.: +49 37348 123 – 0

E-mail: info@fichtelberghaus.de
Výkonný ředitel Constantin Gläß
Místní soud Chemnitz HRB 35342

Daň č. 217/113/00985

 

ITC – Tým pro ochranu údajů

Pokud máte dotaz týkající se ochrany údajů (smlouvy/dotazy od subjektů údajů atd.), napište prosím e-mail na adresu: info@fichtelberghaus.de.
Náš tým se vaší žádostí bude zabývat co nejdříve.

Upozornění: Pokud chcete kontaktovat konkrétně pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), pošlete prosím zprávu na adresu info@fichtelberghaus.de.

KDY ZPRACOVÁVÁME KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE?
Vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:

Když navštívíte naše webové stránky, prohlížeč použitý na vašem koncovém zařízení automaticky odesílá informace na náš webový server. Tyto informace se dočasně ukládají do takzvaného souboru protokolu. Následující informace jsou shromažďovány bez vašeho zásahu a uchovávány až do automatického vymazání:

 • IP adresa žádajícího počítače,
 • Datum a čas přístupu,
 • Název a adresa URL načteného souboru,
 • Webová stránka, ze které byl proveden přístup (URL odkazu),
 • použitý prohlížeč a případně operační systém vašeho počítače a název poskytovatele přístupu.
 • Kromě toho používáme při návštěvě našich webových stránek soubory cookie a analytické služby. Více informací o tomto tématu naleznete v části „Analytické nástroje“.

V případě jakýchkoli dotazů vám nabízíme možnost kontaktovat nás prostřednictvím formuláře na webových stránkách. Je nutné uvést platnou e-mailovou adresu, abychom věděli, od koho žádost pochází, a mohli na ni odpovědět. Další informace lze poskytnout dobrovolně.

Přihlášení k odběru našeho newsletteru – Když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, shromažďujeme vaši e-mailovou adresu. Vámi poskytnuté údaje budou zpracovány.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
Osobní údaje, které nám aktivně poskytnete, používáme pouze k dohodnutému účelu a pouze v nezbytném rozsahu.

Výše uvedené údaje budeme zpracovávat pro následující účely:

 • Zajištění bezproblémového připojení webových stránek,
 • Zajištění pohodlného používání našich webových stránek,
 • hodnocení bezpečnosti a stability systému a pro další administrativní účely.

Právním základem pro zpracování údajů je čl.6 odst. 1 S. 1 lit. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů. V žádném případě nepoužíváme shromážděné údaje k vyvozování závěrů o vaší osobě.

Zpracování údajů za účelem kontaktování nás probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. b) GDPR na základě předsmluvního opatření. V případě uzavření smlouvy lze údaje zadat do našeho systému péče o zákazníky. Údaje nebudou zpracovávány kžádnému jinému účelu.

Pokud jste udělili svůj souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. a) DSGVO, vaši e-mailovou adresu použijeme k pravidelnému zasílání našeho newsletteru.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám pro jiné účely, než jsou uvedeny níže.

Provozem webových stránek byla pověřena společnost GK Software SE, Waldstraße 7, 08261 Schöneck, Německo. Pro zpracování údajů byla uzavřena smlouva o zpracování údajů, takže vaše údaje nesmí být zpracovávány pro jiné účely, než jsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje budeme sdílet s třetími stranami pouze v případě, že:

 • Své osobní údaje jste nám poskytli v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. a DSGVO s tím výslovně souhlasili,
 • zpřístupnění podle čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. f DSGVO je nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků; a
 • není důvod se domnívat, že máte převažující zájem hodný ochrany na nezveřejnění vašich údajů v případě, že je zveřejnění oprávněné v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a). 1 S. 1 lit. c DSGVO existuje právní povinnost, stejně jako
 • to je právně přípustné a v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. b DSGVO je nezbytné pro zpracování smluvních vztahů s vámi. Údaje jsou do třetích zemí předávány pouze s vaším souhlasem.

DOBA, PO KTEROU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁNY
Soubory cookie se ukládají ve vašem prohlížeči jako tzv. relační soubory cookie, takže je váš prohlížeč po opuštění webové stránky automaticky vymaže. Doba uložení v tomto případě vyplývá z technické funkce prohlížeče, který používáte.

Osobní údaje, které jsou nám předány v souvislosti s kontaktním dotazem na našich webových stránkách, jsou uchovávány pouze po dobu zpracování dotazu. V případě uzavření smlouvy mohou být vámi poskytnuté údaje uloženy v našem systému péče o zákazníky po dobu 10 let, pokud neexistuje jiná právní povinnost, která vyžaduje, abychom údaje uchovávali po delší dobu.

Vámi poskytnuté osobní údaje budou uloženy až do odvolání.
Rádi bychom vás upozornili, že vaše údaje vymažeme, pokud je jejich uložení nepřípustné (zejména pokud jsou údaje nesprávné a není možná jejich oprava). Vymazání se nahradí zablokováním, pokud tomu brání právní nebo faktické překážky (například zvláštní povinnosti uchovávání údajů vyplývající z obchodních a daňových předpisů).

PRÁVO NA NÁMITKU
Pokud jsou vaše osobní údaje shromažďovány na základě oprávněných zájmů podle čl.6 odst. 1 S. 1 lit. f) DSGVO, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s článkem 21 DSGVO, pokud k tomu existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace nebo pokud je námitka namířena proti přímému marketingu. V druhém případě máte obecné právo na námitku, které uplatňujeme bez uvedení konkrétní situace.
Pokud chcete uplatnit své právo na odvolání nebo námitku, stačí zaslat e-mail na adresu info@fichtelberghaus.de.

PRÁVO NA INFORMACE, OPRAVU, VÝMAZ, OMEZENÍ.
Subjekt údajů má právo na přístup k dotčeným osobním údajům, jakož i právo na opravu nebo výmaz nebo na omezení zpracování. Má také právo vznést námitku proti zpracování.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ
Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů.

EXISTENCI PRÁVA NA ODVOLÁNÍ K DOZOROVÉMU ÚŘADU.
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Neexistuje žádná zákonná povinnost poskytovat osobní údaje.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ VČETNĚ PROFILOVÁNÍ
Za určitých okolností může dojít k automatizovanému profilování za účelem vyhodnocení osobních aspektů. Tato profilovací opatření používáme v následujících případech:
Vzhledem k právním a regulačním požadavkům jsme povinni bojovat proti praní špinavých peněz, financování terorismu a trestným činům ohrožujícím majetek. Provádí se také vyhodnocování údajů (včetně porovnání se zákonem předepsanými seznamy).

ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ
Při návštěvě webových stránek používáme rozšířený postup SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s nejvyšší úrovní šifrování podporovanou vaším prohlížečem. Zpravidla se jedná o 256bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč nepodporuje 256bitové šifrování, používáme místo něj 128bitovou technologii v3. To, zda je jednotlivá stránka našeho webu přenášena v zašifrované podobě, poznáte podle toho, že se v dolním stavovém řádku vašeho prohlížeče zobrazí symbol klíče nebo zámku.
Používáme také vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše údaje ochránili před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo před neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření se neustále zdokonalují v souladu s technologickým vývojem.

AKTUALIZACE A ZMĚNY TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou v současné době platné a mají status únor 2022.
Vzhledem k dalšímu vývoji našich webových stránek a nabídek na nich nebo vzhledem ke změně právních nebo úředních požadavků může být nutné toto prohlášení o ochraně údajů změnit. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli prohlédnout a vytisknout na webových stránkách.

Jetzt für den Fichtelberghaus - Newsletter anmelden!

Fast geschafft! Bitte bestätigen Sie die Anmeldung für unseren Newsletter in der E-Mail, die Sie gleich bekommen.